Văn Hóa Vật Thể Người Bố Y (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2009) - Ma Quốc Tám, 112 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by Xnhi345, Sep 16, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-16_8-38-38.png
  Nghiên cứu văn hóa vật thể trong nhân học Việt Nam đang là vấn đề được đặt ra không chỉ từ việc nhận thức di sản văn hóa của quá khứ mà còn là đòi hỏi cấp bách trong công cuộc phát triển kinh tế của đất nước ta giai đoạn hiện nay. Với tính cấp thiết đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V khóa VIII đã họp và thông qua Nghị quyết số 03/NQ - TW ngày 16/7/1998: “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra những yếu kém và sự tụt hậu trong phát triển văn hóa dân tộc thiểu số của nước ta thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, ..
  • Văn Hoá Vật Thể Người Bố Y
  • NXB Văn Hóa Dân Tộc 2009
  • Ma Quốc Tám
  • 112 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/van-hoa-vat-the-nguoi-bo-y
  https://drive.google.com/file/d/1giKcZu8bZsEoha85KV9XeC7Zjwfi6Ark
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page