Văn Hóa Việt Nam Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2014) - Trần Thị Kim Cúc

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Sep 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-9-24_11-17-1.png
  Cuốn sách là tập hợp những bài viết của nhà nghiên cứu Trần Thị Kim Cúc đã được công bố trên các tạp chí và kỷ yếu đề tài khoa học cấp bộ. Nội dung cuốn sách đề cập một cách tương đối toàn diện quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển văn hóa; cơ sở lý luận về phát triển văn hóa cộng đồng; vấn đề thực tiễn xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, như thực trạng xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa; giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới; đời sống văn hóa của giáo viên miền núi; tác động của các nguồn lực văn hóa đối với các lĩnh vực xã hội; vai trò của các doanh nghiệp trong gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa... Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc trong việc quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong tình hình hiện nay.
  • Văn Hóa Việt Nam Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2014
  • Trần Thị Kim Cúc
  • 307 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/van-hoa-56896.html
  https://drive.google.com/file/d/1TYUI4VMpowORh-QIVpKYOkyKJUgVZ132
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 24, 2023

Share This Page