Văn Hóa Việt Nam (NXB Thời Đại 2013) - Trần Quốc Vượng, 744 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by nhandang123, May 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-9-21_15-55-49.png
  Trong việc xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam xằ hội chủ nghĩa, việc phát triển nền văn hoá riêng - chung của các dân tộc Việt Nam, theo chúng tôi cần nhận nhìn và hoạch định ba phương hướng chiến lược sau đây: 1. Chiến lược kể thừa tinh hoa truyền thống, hay nói vắn và dễ hiểu, chiến lược bảo tồn. 2. Chiến lược xoá bỏ những phong tục - tập quán cổ truyền lạc hậu, lỗi thời, và những ảnh hưởng, di hại của văn hoá (đúng hơn: phản văn hoá) đô hộ - thực dân cũ và mới. Nói vắn và dễ hiểu, chiến lược cải tạo. 3. Chiến lư ợ c xây dự n g ý thức hệ mới, nền văn hoá mới, con người mới Việt Nam, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin. Nói vắn và dễ hiểu, chiến lược phát triển - đối mới.
  • Văn Hóa Việt Nam
  • NXB Thời Đại 2013
  • Trần Quốc Vượng
  • 744 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84114
  https://drive.google.com/file/d/1luYLQ0dJtHce_nqwdId3R0N5wpmsBbD3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 21, 2022

Share This Page