Văn Hóa Việt Nam Trên Con Đường Giải Phóng, Đổi Mới, Hội Nhập Và Phát Triển - Đỗ Huy, 424 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Aug 12, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách "Văn hóa Việt Nam trên con đường giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển" là một công trình nhiều tâm huyết của tác giả. Cuốn sách được tác giả nghiên cứu sâu sắc trên bình diện lý luận về bản chất của văn hóa theo quan niệm mácxít và đối thoại những quan điểm ngoài mácxít nhằm khẳng định rõ hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là thế hệ tư tưởng chính thống của văn hóa Việt Nam hiện đại. Ông đã trình bày hành trình của quá trình giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển văn hóa dưới ánh sáng của hệ tư tưởng này và dự báo về bước phát triển mới của văn hóa Việt Nam trong thập niên thứ hai đầu thế kỷ XXI.
  • Văn Hóa Việt Nam Trên Con Đường Giải Phóng Đổi Mới Hội Nhập Và Phát Triển
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2013
  • Tác giả: Đỗ Huy
  • Số trang: 424
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ong-doi-moi-hoi-nhap-va-phat-trien-62540.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page