Văn Học Dân Gian Châu Đốc (NXB Dân Trí 2011) - Nguyễn Ngọc Quang, 904 Trang

Discussion in 'Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam' started by thinganbui, May 20, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-2-4_18-25-51.png
  Tniyện kể dân gian sưu lẩm tại thị xã Châu Đốc tinh An Giang trong tháng 4-2004, xét theo hệ thống thể loại lự sự dân gian, chưa tìm thấy có tác phẩm ihằn thoại mà chi có 213 tác phẩm - sau khi đã luyển chọn lừ gần 700 truyện thô, thuộc các Ihể loại sau: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười và truyện ngụ ngôn, về nguồn gốc, mỗi truyện kể được tuyển chọn đưa vào lập sách này đều có ghi ở bên dưới lai lịch của người kể chuyện để tiện việc tra cứu phẩn xuất xứ cùa tác phẩm gồm các mục như: họ và tên, nãm sinh, địa chi hiện nay (đường, tổ - ấp, phường - xã - thị trấn, thị xã Châu Đốc và tinh An Giang). Ngoài ra, sau phần lai lịch cúa người kể chuyện, nếu nội dung truyện cần được làm rõ về địa danh, từ ngừ địa phương hay một tích điển nào đó thì phần chú thích sè góp phần cho người dọc nắm bát cốt truyện dược tường lận và dề hiểu. Riêng ở phần các tác phẩm Ihuộc thể loại truyền thuyết, nêu xét thây ở một sô truyện cần có sự dổi chiếu so sánh với các bản kể khác để có thể đánh giá chất lượng của nhửng truyện truyền thuyết dược lưu Iruyền ở Châu Đốc, chúng tôi có dưa vào ờ cuối mỗi truyện đó các bàn kể khác và phần khảo dị là những tác phẩm tương tự dẫ dược công bố trước đó trong nhiều công trinh sưu lầm và sưu tập truyện kể dân gian Nam Bộ.
  • Văn Học Dân Gian Châu Đốc
  • NXB Dân Trí 2011
  • Nguyễn Ngọc Quang
  • 904 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.lhu.edu.vn/BookViewDetail/19232
  https://drive.google.com/file/d/14_gAzO0jp_obniu5glz_bqj8AYA0_9lV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 4, 2023

Share This Page