Văn Học Dân Gian Tập 1 (NXB Đại Học 1991) - Đinh Gia Khánh, 429 Trang

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by thaoanh12, Oct 24, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  upload_2023-9-25_9-1-29.png
  Những công trình khoa học về văn học dân gian của Giáo sư Đinh Gia Khánh hầu hết được viết trong khoảng thời gian từ những năm đầu thập niên sáu mươi tới những năm cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ XX. Đó là thời gian diễn ra những sự kiện trọng đại của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Vì vậy, điều có thể thấy trước tiên khi đọc các công trình nghiên cứu ấy là tinh thần công dân, là ý thức chính trị và tính thời sự của công việc nghiên cứu khoa học của tác giả. Bầu không khí thời đại thấm đẫm nhiệt tình yêu nước và chủ nghĩa anh hùng in dấu trong các công trình nghiên cứu về văn học dân gian của ông không chỉ biểu hiện trong nội dung các phân tích và bình luận về các sự kiện văn học dân gian cụ thể mà cả trong những suy nghĩ và thực hành về các vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian của ông.
  • Văn Học Dân Gian Tập 1
  • NXB Đại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp 1991
  • Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên
  • 429 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/16iGcG0ZsflJdIVvEDqTDtk_xPKy7kGsx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 25, 2023

Share This Page