Văn Học Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Thời Kỳ Hiện Đại-Một Số Đặc Điểm - Trần Thị Việt Trung, 452 Trang

Discussion in 'Đại Học Thái Nguyên' started by quanh.bv, Mar 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiếp cận văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam không phải là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ đối với giới nghiên cứu, phê bình văn học từ trước đến nay, đặc biệt là từ khi Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách cụ thể nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Nghị quyết TW Đảng khoá VIII). Trong suốt hơn 60 năm qua (kể từ khi Cách mạng Tháng 8/1945 thành công cho đến nay), văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam đã trở thành một đối tượng nghiên cứu của giới nghiên cứu phê bình nói riêng, của những người yêu mến và trân trọng mảng văn học dân tộc thiểu số nói chung.
  • Văn Học Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Thời Kỳ Hiện Đại-Một Số Đặc Điểm
  • NXB Đại Học Thái Nguyên 2014
  • Trần Thị Việt Trung, Cao Thị Hảo
  • 452 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/Van...anhocdantocthieusoVNthoikihiendai_id1791.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 4, 2019

Share This Page