Văn Học Khái Luận (NXB Hàn Thuyên 1944) - Đặng Thái Mai, 204 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by thinganbui, May 18, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-2-24_16-13-32.png
  Công cuộc hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX tiến hành một cách toàn diện: từ sáng tác thơ văn cho đến phê bình, lý luận. Trong quá trình đó, sau một số sách về thể loại văn học, phê bình văn học, sau một số bài viết có tính chất bút chiến, thì cuốn Văn học khái luận của Đặng Thai Mai xuất hiện như một sự tổng kết, một sự tiếp tục luận chiến toàn diện trên nhiều vấn đề, tạo thành công trình lý luận văn học hiện đại đầu tiên, có hệ thống của lý luận văn học mác xít Việt Nam. Cuốn sách đã để lại những vấn đề đã giải quyết hoặc chưa giải quyết, vẫn đánh dấu một cột mốc trên tiến trình lịch sử lý luận văn học Việt Nam.
  • Tạp Chí Văn Mới số 36+37 năm 1944
  • Văn Học Khái Luận
  • NXB Hàn Thuyên 1944
  • Đặng Thái Mai
  • 204 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1bdiWPB18JZYC3tD9c24Zo9Yhc7XhPkTj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 24, 2023

Share This Page