Văn Học Phổ Thông Lớp 12 Tập 1 (NXB Giáo Dục 1988) - Nhiều Tác Giả, 240 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 12 - Ngữ Văn' started by admin, Nov 6, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trung học phổ thông là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, cao hơn tiểu học, trung học cơ sở và thấp hơn cao đẳng hoặc đại học. Trung học phổ thông kéo dài 3 năm (từ lớp 10 đến lớp 12). Để tốt nghiệp bậc học này, học sinh phải vượt qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
  • Văn Học Phổ Thông Lớp 12 Tập 1
  • NXB Giáo Dục 1988
  • Nhiều Tác Giả
  • 240 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://issuu.com/bhanh8/docs/v__n_h___c_ph____th__ng_l___p_12_t_

   
  Last edited: Jun 18, 2018

Share This Page