Văn Học Quốc Ngữ Ở Nam Kỳ 1865-1930 (NXB Trẻ 1992) - Bằng Giang, 433 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jul 7, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự xuất hiện của những thể loại văn chương mới vào nửa đầu thế kỷ 20 như kịch, văn xuôi, tiểu thuyết, thơ mới… cũng mang dấu ấn của những sự biến đổi lớn lao trong xã hội (xem Dương Quảng Hàm, 1968, tr. 420-428). Ở cuối cuốn Văn học quốc ngữ ở Nam kỳ 1865-1930, Bằng Giang từng đặt ra một số câu hỏi có thể được dùng làm tiền đề cho những công trình xã hội học văn chương thực thụ, chẳng hạn “tại sao vườn thơ [ở Nam kỳ] lại quạnh quẽ?” trong thời kỳ ấy, hoặc “tại sao văn học kịch bản [ở Nam kỳ] lại phong phú (183 [kịch bản]) chỉ đứng sau có tiểu thuyết (211 [cuốn tiểu thuyết])?” (Bằng Giang, 1992, tr. 423).
  • Văn Học Quốc Ngữ Ở Nam Kỳ 1865-1930
  • NXB Trẻ 1992
  • Bằng Giang
  • 433 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=76689
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page