Văn Học Sử Việt Nam Thế Kỷ XIX Hậu Bản (NXB Bộ Giáo Dục 1956) - Nguyễn Tường Phượng, 99 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by thaoanh12, Nov 7, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Lịch sử văn học là một quá trình liên tục, giữa các giai đoạn có tính kế thừa và tính liên tục, nên việc phân kỳ văn học sử của nhà nghiên cứu chỉ có tính tương đối. Các lát cắt của thời gian lịch sử và thời gian văn học sử nhiều khi không trùng nhau.Nhiều nhân tố của giai đoạn văn học này vẫn tiếp tục tồn tại trong giai đoạn khác, có điều vai trò của chúng ở mỗi giai đoạn cũng khác nhau. Cái từng là nhân tố điển hình, tiêu biểu trong giai đoạn này có thể sang giai đoạn khác đã trở nên mờ nhạt và ngược lại, cái còn manh nha ở giai đoạn trước nhưng đến giai đoạn sau lại trở thành nhân tố chủ đạo.Hệ thống vấn đề được trình bày trong cuốn sách này dựa trên quan niệm về sự kết hợp giữa hai trục đồng đại và lịch đại, chiều bổ dọc và lát cắt ngang của lịch sử văn học.
  • Văn Học Sử Việt Nam Thế Kỷ XIX Hậu Bản
  • NXB Bộ Giáo Dục 1956
  • Nguyễn Tường Phượng, Bùi Hữu Sủng
  • 99 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=62230
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 8, 2020

Share This Page