Văn Học Sử Việt Nam Thế Kỷ XIX Tiền Bản (NXB Bộ Giáo Dục 1956) - Nguyễn Tường Phượng, 118 Trang

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by ledung12, Nov 7, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Tổng quát hóa những thành tựu nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam theo những tiêu chí mới của lý luận về lịch sử văn học; trình bày và hoàn thiện thêm những kết quả nghiên cứu của các bậc tiền bối và của chính các tác giả ở những bình diện và vấn đề đã được theo đuổi từ trước tới nay; triển khai việc xác lập và nghiên cứu theo chiếu sâu lý thuyết những vấn để và bình diện mới. Công trình, vì thế, không được thiết kế để nghiên cứu và trình bày lịch sử văn học theo một khung khổ truyền thống, cụ thể và rõ rệt nhất, trình bày lịch sử văn học theo cơ cấu tác giả và tác phẩm. Nhưng chắc chắn rằng trong công trình có sự xuất hiện của những vấn để, bình diện chưa từng được đặt ra và đào sâu ở nhũng bộ sách lịch sử văn học trước đây. Tuy nhiên, trên một số vấn đê’ và bình diện nhất định, những kết quả có được trong các bài viết chưa phải đã đạt tới độ chín cần thiết.
  • Văn Học Sử Việt Nam Thế Kỷ XIX Tiền Bản
  • NXB Bộ Giáo Dục 1956
  • Nguyễn Tường Phượng, Bùi Hữu Sủng
  • 118 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=62226
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 8, 2020

Share This Page