Văn Học Việt Nam 1900-1945 Phần II (NXB Giáo Dục 2009) - Phan Cự Đệ, 369 Trang

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by sinhan5734, Feb 8, 2021.

 1. sinhan5734

  sinhan5734 New Member

  upload_2022-7-7_18-41-27.png
  Tập Văn học Việt Nam (1900 – 1945) xuất bản lần này là công trình tập thể đƣợc hình thành trên cơ sở sửa chữa, chỉnh lý các cuốn Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930 của Trần Đình Hƣợu, Lê Chí Dũng và cuốn Văn học Việt Nam (1930 – 1945) (2 tập) của Phan Cự Đệ, Nguyễn Trác, Nguyễn Hoành Khung, Hà Văn Đức do Nhà xuất bản Đại học trà trung học chuyên nghiệp xuất bản trƣớc đây.Đây là tập thứ ba sau tập Văn học dân gian Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục, 1997) và tập Văn học Việt Nam (thế kỷ X – hết thế kỷ XIX) (Nhà xuất bản Giáo dục, 1997) trong chƣơng trình Văn học Việt Nam của khoa Ngữ văn trƣờng Đại học Khoa học xã hội và nhân vân ở Việt Nam.Ở tập này, các tác giả trình bày khá đầy đủ và sâu sắc các khuynh hƣớng, các trào lƣu văn học xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945. Ba trào lƣu văn học chủ đạo ở giai đoạn này là:– Trào lƣu văn học hiện thực có mầm mống từ trong các sáng tác thơ của Tú Xƣơng, Nguyễn Khuyến, truyện và tiểu thuyết của Phạm Duy Tốn, Hồ Biểu Chánh, kịch của Vũ Đình Long, v.v… và đƣợc khẳng định ở một loạt tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, v.v…
  • Văn Học Việt Nam 1900-1945 (Phần II-từ chương X đến XXV)
  • Phan Cự Đệ,Trần Đình Hượu, Nguyễn Trắc,
  • Nguyễn Hoàng Khung, Hà Văn Đức, Lê Chí Dũng
  • NXB Giáo Dục 2009
  • 369 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=246999
  https://drive.google.com/file/d/1dJR33cxqsSIyHqK5DHaM1HiQ3IQGliwF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 7, 2022

Share This Page