Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa Cuốn 1 (NXB Tín Đức Thư Xã 1958) - Thanh Phong, 161 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, May 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-30_16-7-36.png
  Trào Đại Tống, vua Chân tôn là con thứ ba của Thái tôn, tên là Hằng; tức vị từ năm Mậu Tuất, cải niên hiệu là Hà Bình ngươn niên. Phong cho vợ lớn là Lưu phi làm Hoàng hậu, Vợ thứ là Lý phi chức Thần phi. Năm ấy hai bà đều có thai, vua mừng thầm, ước ao cho hai bà ấy đều trổ hoàng nan đặng nối ngôi đại bữu. Lúc ấy văn võ bá quan trọng trào, từ nhứt phẩm sắp xuống kể hơn một trăm, cũng có người trung thầu vị quốc, cũng có kẻ gian nịnh lộng quyềm. Những trung thần như Thái sư Lý Hằng. Khu mật sứ Vương Đáng. Tả thừa tướng Khấu Chuẩn. Thị chế Tôn Thích, vân vân. Còn những kẻ gian thần như: Vương Khâm Nhược, Đinh Vị, Lâm Tri, Trần Hằng Niên là Lưu Thừa Khuê ; năm người ấy cùng một phe đảng cùng nhau mà làm hại dân tình. Người ấy gọi là ngũ quỷ ở trong trào. Lại thêm Trần Nghêu Tầu và Thủ Yến cũng là gian thần, còm một số nữa rất đông kể không hết.
  • Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa Cuốn 1
  • NXB Tín Đức Thư Xã 1958
  • Thanh Phong
  • 161 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/18YOHog0nE5d6wwGTYFsR1vR_QS0jQfss
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page