Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X (NXB Chính Trị 2006) - Nhiều Tác Giả, 379 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Sep 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-27_11-36-32.png
  Tóm tắt nội dung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua: • Báo cáo chính trị. • Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. • Báo cáo về công tác xây dựng Đảng. • Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.
  Các Văn kiện của Đại hội kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sấu sắc thực tiễn và lý luận 20 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện và phát triển bền vững đường lối, quan điểm đổi mới toàn diện đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.
  • Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X
  • NXB Chính Trị 2006
  • Nhiều Tác Giả
  • 379 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/967
  https://drive.google.com/file/d/1Hwrz43ok-CN_yS6M4JXKLkjZYJiRnuNf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2022

Share This Page