Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI (NXB Chính Trị 2011) - Nhiều Tác Giả, 341 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-1_11-9-34.png
  Các văn kiện của Đảng là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới để phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là tài liệu tham khảo quan trọng đối với sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XI
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 341 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=1374
  https://drive.google.com/file/d/18HsMoCQKRwWwh5fohIy9YjrEyKfCR-Da
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 1, 2022

Share This Page