Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Tập 1 (NXB Chính Trị 2021) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-8-20_0-40-57.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã nhất trí thông qua nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã bầu 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.
  • Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Tập 1
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nhiều Tác Giả
  • 298 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/11742AD593D7435
  https://drive.google.com/file/d/1yyL6aksPon9OfUeKg5FtjxcyOBSeSA2Y
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 2, 2022

Share This Page