Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới Phần I (NXB Chính Trị 2019) - Phạm Minh Tuấn, 1142 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-2-19_19-19-2.png
  Sau hơn 30 năm đổi mới, từ năm 1986 đến nay, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đó phải kể đến sự thay đổi cơ bản và toàn diện nền kinh tế. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, tốc độ tăng trưởng cao, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã bước đầu chuyển dịch theo hướng hiện đại. Đời sống tinh thần và vật chất của người dân được cải thiện rõ rệt. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo và phát triển khá đồng bộ. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Từ đó, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã khởi xướng theo chiều sâu.
  • Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới Phần I
  • NXB Chính Trị 2019
  • Phạm Minh Tuấn
  • 1142 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1j6bl6-j5MIhNvR7Airt9qzDaxmiDQcWb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 19, 2023

Share This Page