Văn Kiện Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang Toàn Tập 5 (NXB Hà Giang 2019) - Triệu Tài Vinh, 1221 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by thinganbui, May 11, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-6-8_18-19-58.png
  Cuốn văn kiện gồm 223 văn bản được sưu tầm tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng; phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang. Nội dung tập trung phản ánh giai đoạn 16 năm hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. Đây là giai đoạn hoàn cảnh lịch sử có nhiều thuận lợi mới đồng thời cũng có nhiều biến động, khó khăn của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, sự vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong từng thời điểm lịch sử. Những năm đầu sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng (1976-1978), Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Đặc biệt từ tháng 2/1979 đến cuối năm 1989, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc xảy ra – Hà Tuyên là một trong những chiến trường trọng điểm đánh phá của đối phương trong suốt hơn 10 năm, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, lập nên những chiến công to lớn, góp phần bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp đó, trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1991), Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện đổi mới toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, từng bước ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
  • Văn Kiện Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang Toàn Tập 5
  • NXB Hà Giang 2019
  • Triệu Tài Vinh
  • 1221 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/18YXxTdkc6Nd9paITybxsdMCxov2nx4YX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 8, 2023

Share This Page