Văn Kiện Đảng Bộ Toàn Tập 26-2014 (NXB Chính Trị 2017) - Đỗ Trường Sơn, 1811 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 22, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng bộ toàn tập, tập 26, phân ánh sự lãnh đạo của Đảng bộ năm 2014 trong điều kiện công cuộc đối mới của đất nước tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 201 1) và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, trong đó có tỉnh Lào Cai.
  • Văn Kiện Đảng Bộ Toàn Tập 26
  • NXB Chính Trị 2017
  • Đỗ Trường Sơn
  • 1811 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/van-kien-dang-bo-toan-tap-tap-26-59656.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 22, 2021

Share This Page