Văn Kiện Đảng Bộ Toàn Tập 27-2015 (NXB Chính Trị 2017) - Nguyễn Văn Vịnh, 1443 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 22, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng bộ toàn tập, tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2015 trong điều kiện công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn. Đại hội đại biểu toàn quổc lần thứ XI của Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, trong đó có tỉnh Lào Cai.
  • Văn Kiện Đảng Bộ Toàn Tập 27
  • NXB Chính Trị 2017
  • Nguyễn Văn Vịnh
  • 1443 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/van-kien-dang-bo-toan-tap-tap-27-2015-59655.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page