Văn Kiện Đảng Toàn Tập 18 (NXB Chính Trị 2002) - Hoàng Bạch Yến, 1004 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng toàn tập, tập 18 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1957.Năm 1957, Đảng lãnh đạo toàn dân tiếp tục củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm, đòi thống nhất đất nước ở miền Bắc, năm 1957 là năm cuối cùng của Kế hoạch ba năm khôi phục kinh tế. Các mục tiêu của nhiệm vụ khôi phục kinh tế do Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (tháng 8-1955) đềra đều đạt và vượt, nông nghiệp đã vượt hẳn mức trước chiến tranh, công nghiệp đã khôi phục các xí nghiệp cũ, xây dựng thêm một số nhà máy mới, đời sống của nhân dân dần dần được cải thiện. Trong năm này, nhiệm vụ sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, do Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (tháng 9-1956) đề ra, được tập trung thực hiện và thu được kết quả tốt.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 18
  • NXB Chính Trị 2002
  • Hoàng Bạch Yến
  • 1004 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/12/VK Dang TT - Tap 18.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 2, 2020

Share This Page