Văn Kiện Đảng Toàn Tập 23 (NXB Chính Trị 2002) - Nguyễn Trọng Phúc, 1012 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng toàn tập tập 23 gồm những văn kiện của Đảng được ban hành năm 1962, là năm Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và thực hiện đấu tranh thống nhất nước nhà theo đường lối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.Về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, các văn kiện đã cụ thể hoá đường lối của Đại hội III, nhấn mạnh những nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại, tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục lý luận. Đặc biệt có các văn kiện quan trọng như Nghị quyết Trung ương lần thứ bảy về nhiệm vụ và phương hướng xây dựng và phát triển công nghiệp, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về cuộc vận động nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 23
  • NXB Chính Trị 2002
  • Nguyễn Trọng Phúc
  • 1012 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/10/8/15/VK Dang TT - Tap 23.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 2, 2020

Share This Page