Văn Kiện Đảng Toàn Tập 39 (NXB Chính Trị 2005) - Hoàng Bạch Yến, 556 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục và đẩy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và công, thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam; chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác quản lý kinh tế; kiện toàn tổ chức và lề lối làm việc từ trung ương đến cơ sở; tăng cường xây dựng cấp huyện.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 39
  • NXB Chính Trị 2005
  • Hoàng Bạch Yến
  • 556 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 39.pdf
   
  Last edited: Feb 3, 2020

Share This Page