Văn Kiện Đảng Toàn Tập 40 (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Thị Nhân, 524 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Về lãnh đạo phát triển kinh tế, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cấp bách, và nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương. Các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu bật lên tinh thần mở rộng quyền hạn và tăng trách nhiệm của cơ sở và địa phương trong sản xuất, lưu thông và tiêu thụ, mạnh dạn sửa đổi và cải tiến các chính sách hiện hành nhằm làm cho sản xuất bung ra. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra ba nhiệm vụ cấp bách là đẩy mạnh sản xuất, ổn định và bảo đảm đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng và an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh khắc phục những mặt tiêu cực trong hoạt động kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 40
  • NXB Chính Trị 2005
  • Nguyễn Thị Nhân
  • 524 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 40.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 3, 2020

Share This Page