Văn Kiện Đảng Toàn Tập 52 (NXB Chính Trị 2007) - Đào Trọng Cảng, 738 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 52 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Sau Đại hội VII, cách mạng nước ta đứng trước thời cơ mới và những thách thức mới. Tiếp theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, phong trào cách mạng, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp khó khăn nghiêm trọng. Chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng cách mạng hòng xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Các thế lực phản động ở trong nước và nước ngoài tìm mọi cách chống phá Đảng và chế độ ta, cổ vũ cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trước tình hình đó, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần độc lập tự chủ và khả năng nhạy bén, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn, đưa công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 52
  • NXB Chính Trị 2007
  • Đào Trọng Cảng
  • 738 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 52.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2020

Share This Page