Văn Kiện Đảng Toàn Tập 57 (NXB Chính Trị 2015) - Đinh Hữu Long, 648 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiếp tục đ-ờng lối đổi mới của Đại hội VIII, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n-ớc, năm 1998, Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng khóa VIII có hai hội nghị quan trọng. Hội nghị lần thứ năm giải quyết vấn đề xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị đã quyết định tiến hành đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Năm 1998, cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực tiếp tục tác động vào n-ớc ta. Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng đã quyết định những nhiệm vụ quan trọng về kinh tế - xã hội năm 1999, trong đó chú trọng đến phát triển nông nghiệp và nông thôn.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 57
  • NXB Chính Trị 2015
  • Đinh Hữu Long
  • 648 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 57.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2020

Share This Page