Văn Kiện Đảng Toàn Tập 59 (NXB Chính Trị 2015) - Phạm Thị Nhàn, 332 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đảng (1996 - 2000), 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế ư xã hội đến năm 2000 do Đại hội Đảng lần thứ VII đề ra (1991 - 2000), 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng khởi xướng (1986 - 2000), mặc dù tình hình trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, cuộc khủng hoảng kinh tế ư tài chính ở các nước châu á đang diễn ra, nhưng Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nước ta đã chặn được đà giảm sút mức tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt được hoặc vượt kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng và an ninh được tăng cường. Đường lối đối ngoại mở rộng, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Đảng được triển khai hiệu quả. Sau nhiều năm đàm phán, nước ta và Mỹ đã ký kết Hiệp định Thương mại Việt ư Mỹ vào tháng 7-2000. Song song với việc lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 59
  • NXB Chính Trị 2015
  • Phạm Thị Nhàn
  • 332 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 59.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2020

Share This Page