Văn Kiện Đảng Toàn Tập 6 (NXB Chính Trị 1999) - Đinh Lục, 794 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 6, tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 1936 - 1939.Vào giữa những năm 30 của thế kỷ XX trước nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản chủ trương tập hợp mọi lực lượng dân chủ, hoà bình chống chế độ phản động, chống chủ nghĩa phát xít. Nhiều nước trên thế giới đã hình thành một mặt trận dân chủ rộng rãi (Pháp, Tây Ban Nha,...). ở Pháp, năm 1935 Mặt trận Bình dân Pháp được thành lập và giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử đã đứng ra thành lập chính phủ (5-1936). Thực hiện nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, lợi dụng việc Mặt trận Bình dân Pháp giành được thắng lợi ở Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương mở rộng Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương thành Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dương) bao gồm các giai cấp, đảng phái, dân tộc, tổ chức chính trị xã hội và tôn giáo khác nhau. Lúc này ở nước ta có nhiều đảng phái, nhóm chính trị khác nhau hoạt động. Trong tất cả các đảng chính trị đó chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương là đảng mạnh nhất, có tổ chức và đường lối chủ trương rõ ràng, có cơ sở quần chúng sâu rộng nhất. Sự chuyển hướng lãnh đạo của Đảng mở đầu từ Hội nghị tháng 6-1936 và được bổ sung, phát triển trong các Hội nghị mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương năm 1937 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương năm 1938.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 06
  • NXB Chính Trị 1999
  • Đinh Lục
  • 794 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/12/VK Dang TT - Tap 6.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 2, 2020

Share This Page