Văn Kiện Đảng Toàn Tập 62 (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Ngọc Hà, 676 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 7, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế ư xã hội, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây cũng là năm Trung ương Đảng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ ở một số cơ quan trung ương, quân đội và một số doanh nghiệp nhà nước. Năm 2003 diễn ra hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương: Hội nghị lần thứ bảy (phần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (tháng 1-2003) thảo luận và thông qua nhiều quyết định quan trọng, trong đó có bốn nghị quyết: Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Nghị quyết về công tác dân tộc; Nghị quyết về công tác tôn giáo và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 62
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Ngọc Hà
  • 676 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 62.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2020

Share This Page