Văn Kiện Đảng Toàn Tập 64 (NXB Chính Trị 2016) - Hồ Tố Lương, 468 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 7, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, gần 20 năm triển khai thực hiện đ-ờng lối đổi mới của Đảng đ-ợc đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12-1986), bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới tạo ra, n-ớc ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do những yếu kém vốn có của nền kinh tế trình độ thấp, trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, song sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo tiếp tục đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Nền kinh tế đã v-ợt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng tr-ởng khá cao và phát triển t-ơng đối toàn diện; văn hóa và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt; đời sống các tầng lớp nhân dân đ-ợc cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh đ-ợc tăng c-ờng; quan hệ đối ngoại có b-ớc phát triển mới; công tác xây dựng Đảng đạt đ-ợc một số kết quả tích cực.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 64
  • NXB Chính Trị 2016
  • Hồ Tố Lương
  • 468 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 64.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2020

Share This Page