Văn Kiện Đảng Toàn Tập 66 (NXB Chính Trị 2017) - Vũ Trọng Lâm, 1110 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Jun 7, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 66 phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung -ơng, Bộ Chính trị, Ban Bí th- đối với những vấn đề đã quan trọng của đất n-ớc và của Đảng trong năm 2007. B-ớc vào năm 2007, n-ớc ta có thuận lợi cơ bản là sau hơn 20 năm đổi mới, thế và lực của đất n-ớc cũng nh- những kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành nền kinh tế thị tr-ờng định h-ớng xã hội chủ nghĩa đã đ-ợc tăng lên. Việc n-ớc ta trở thành thành viên của Tổ chức Th-ơng mại thế giới (WTO) đã tạo thêm cơ hội để nền kinh tế n-ớc ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. D-ới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao và khẩn tr-ơng của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, các địa ph-ơng nên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng đều đạt đ-ợc những kết quả v-ợt trội và tạo đà cho những năm tiếp theo phát triển mạnh hơn.
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập 66
  • NXB Chính Trị 2017
  • Vũ Trọng Lâm
  • 1110 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/5/11/VK Dang TT - Tap 66.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2020

Share This Page