Văn Kiện Đảng Toàn Tập - Tập 60-2001 (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Đức Tài, 991 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 10, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Năm 2001, năm đầu tiên của thế kỷ XXI, năm Đảng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ nhìn lại chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, đi sâu tổng kết, đánh giá 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).
  • Văn Kiện Đảng Toàn Tập - Tập 60-2001
  • NXB Chính Trị 2016
  • Tác giả: Nguyễn Đức Tài
  • Số trang: 991
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/van-kien-dang-toan-tap-60-72596.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page