Văn Kiện Đảng Về Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Duy Hùng, 554 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Tramnguyen, Mar 31, 2017.

 1. Tramnguyen

  Tramnguyen Active Member

  upload_2023-3-30_13-47-49.png
  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa lμ quá trình biến đổi mọi hoạt động kinh tế - xã hội lên trình độ tiên tiến, hiện đại, đa nớc ta trở nên giμu mạnh, đời sống nhân dân đợc nâng cao. Để giúp bạn đọc có thêm tμi liệu tham khảo có hệ thống về chủ tr ơng, nội dung, giải pháp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng ta từ năm 1960 đến nay, Nhμ xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  Cuốn sách tuyển chọn, hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, kết luận của Ban Chấp hμnh Trung ơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thcó nội dung liên quan đến vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nớc ta qua các thời kỳ xây dựng đất nớc. Các văn kiện đợc công bố trong cuốn sách nμy mang tính chỉ đạo đờng lối trong cả một giai đoạn, một quá trình, đợc sắp xếp theo thứ tự thời gian từ Đại hội đại biểu toμn quốc lần thứ III của Đảng đến nay.
  • Văn Kiện Đảng Về Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Duy Hùng,
  • 554 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1c6B3lGzO5p_jGF_xbA5nC-HhBCswaPzq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 30, 2023

Share This Page