Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Ba Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XIII (NXB Chính Trị 2021)- Phạm Thị Thinh

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, May 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-11-1_15-9-2.png
  Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhất trí cao đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Để thể chế hoá, cụ thể hoá và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, cập nhật tình hình, nhất là tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; đồng thời, phân tích, dự báo xu hướng phát triển của đất nước trước những biến động của thế giới từ đầu năm đến nay để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện, trình Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này.
  • Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Ba Chấp Hành Trung Ương Khóa XIII
  • NXB Chính Trị 2021
  • Phạm Thị Thinh
  • 258 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1uiVeVXRg9CVMg6SCew8vxFDjGwkSdmEV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 1, 2022

Share This Page