Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Năm BCH TW Khóa VIII (NXB Chính Trị 1998) - Nhiều Tác Giả, 110 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-25_23-2-3.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vǎn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững.
  • Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa VIII
  • NXB Chính Trị 1998
  • Nhiều Tác Giả
  • 110 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/104096
  https://drive.google.com/file/d/1SIzsCxNy10U9o1ustaddy5e3rCOhlbuu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 28, 2022

Share This Page