Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Tư BCH TW Đảng Khóa XIII (NXB Chính Trị 2021) - Phạm Thị Thinh, 146 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, May 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-11-1_15-0-33.png
  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Trung ương, hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bắt đầu họp Hội nghị lần thứ tư khoá XIII để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề sau: Tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.
  • Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XIII
  • NXB Chính Trị 2021
  • Phạm Thị Thinh
  • 146 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1cbP-2LrCZ-iMflnTlERyOXUprx-4zNZS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 1, 2022

Share This Page