Vật Lí 10 (NXB Giáo Dục 2010) - Lương Duyên Bình, 232 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 10' started by nhandang123, Jun 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Vật Lí 10
  NXB Giáo Dục 2010
  Lương Duyên Bình
  232 Trang
  Vật lí 10 được chia làm hai phần, trong phần 1 này sách trang bị cho các bạn những kiến thức về cơ học được chia làm bốn chương. Trong đó, chương 1 - động học chất điểm; chương 2 trình bày về động lực học chất điểm; chương 3 là về cân bằng và chuyển động của vật rắn; chương 4 - các định luật bảo toàn. và Phàn 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhiệt học như chất khí, cơ sở nhiệt động lực học; chất rắn và chất lỏng - sự chuyển thể. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về nhiệt học nói chung và Vật lí nói riêng.

   

Share This Page