Về Bến Neo (NXB Hội Nhà Văn 2011) - Nguyễn Đình Hưng, 101 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by Xnhi345, Sep 9, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-9_12-57-56.png
  Biển tình
  Biết mấy nông sâu.
  Đò tình
  Vượt sóng bạc đầu long đong.
  Mười hai bến nước
  Nhớ mong.
  Anh
  Đi tìm một bến lòng buông neo.
  /
  Nẻo về yêu thương
  Người quê
  Dù tới muôn phương
  Vẫn chân chất Đậm sắc hương rơm mùa
  /
  Mời nhau
  Mắm tép, dưa chua,
  Tình ăm ắp ngọt ngọt, dư thừa nghĩa nhân.

  • Về Bến Neo
  • NXB Hội Nhà Văn 2011
  • Nguyễn Đình Hưng
  • 101 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/ve-ben-neo
  https://drive.google.com/file/d/1L0sv4JW0ai9U7SK_K587kFEtbTvLQg8X
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page