Về Các Mối Quan Hệ Lớn Cần Được Giải Quyết Tốt Trong Quá Trình Đổi Mới, Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-3_23-47-58.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau và diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, tình hình quốc tế sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức gay gắt đối với tất cả các quốc gia.
  • Về Các Mối Quan Hệ Lớn Cần Được Giải Quyết Tốt Trong Quá Trình Đổi Mới, Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta
  • NXB Chính Trị 2013
  • Nguyễn Phú Trọng
  • 324 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/2F805B59F7DD0AF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 3, 2021

Share This Page