Về Công Tác Tư Tưởng Và Văn Hóa (NXB Tổng Hợp 2013) - Trần Trọng Tân, 306 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-5-3_0-0-39.png
  Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, công tác quần chúng nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức và tập hợp quần chúng đấu tranh lật đổ ách thống trị áp bức bóc lột, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, công tác quần chúng nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, ba cuộc cách mạng, xây dựng thành công chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy Đại hội lần thứ V của Đảng đã nêu rõ ý nghĩa quan trọng của công tác quần chúng trong giai đoạn mới và chỉ rõ: “Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tầm quan trọng của công tác quần chúng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm”. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác quần chúng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau ngày giải phóng, nhiều địa phương và cơ sở đã không ngừng phát động những phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đem lại nhiều thành tích đáng kể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đảng và Nhà nước. Nhưng nhìn chung công tác quần chúng những ngày đầu sau giải phóng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
  • Về Công Tác Tư Tưởng Và Văn Hóa
  • NXB Tổng Hợp 2013
  • Trần Trọng Tân
  • 306 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1TEbpevv3ci55ps3Cwdconr0N6_593Xth
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 12, 2023

Share This Page