Về Giá Trị Văn Hóa Tinh Thần Việt Nam Tập 1 (NXB Thông Tin Lý Luận 1983) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by thinganbui, May 28, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2022-11-4_14-16-9.png
  Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã bồi đắp nên bản lĩnh, trí tuệ, cốt cách của con người Việt Nam, kết tinh các giá trị văn hóa, tạo thành sức mạnh nội sinh giúp toàn dân ta vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt để đi đến những thắng lợi vẻ vang. Hiện nay, trong bối cảnh mới, phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
  • Về Giá Trị Văn Hóa Tinh Thần Việt Nam Tập 1
  • NXB Thông Tin Lý Luận 1983
  • Nhiều Tác Giả
  • 164 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243393
  https://drive.google.com/file/d/1JAia89_u_bSh9sNAaZLkmNhK1NloVGLm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 4, 2022

Share This Page