Về Một Số Làng Buôn Ở Đồng Bằng Bắc Bộ Thế Kỷ XVIII-XIX (NXB Hà Nội 1993) - Nguyễn Quang Ngọc

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by SamKieu, Jan 16, 2021.

 1. SamKieu

  SamKieu New Member

  [​IMG]
  Nghiên cứu về vùng châu thổ Bắc Bộ, cho đến đầu thế kỷ 20, các nhà dân tộc học và địa lý học đã coi đây là một ô trũng rộng lớn, được hợp thành bởi nhiều ô trũng lớn nhỏ. Mỗi ô trũng gồm nhiều bậc với thế đất, thế nước và chế độ thổ nhưỡng khác nhau, đòi hỏi cư dân các làng phải có thế ứng xử thích hợp, linh hoạt. Vì thế mà hình thành ở phía trên miệng trũng những làng đồng mùa, có ruộng ở thế cao. Dưới rốn trũng là những làng đồng chiêm, chỉ cày cấy được sau mùa mưa khi nước đã rút hết khỏi các đồng trũng. Giữa miệng và rốn trũng là những làng nép dưới chân các dải đồi hoặc các triền đất thấp, cư dân sống dựa chủ yếu vào một vụ mầu, diện tích cấy lúa hạn hẹp.
  • Về Một Số Làng Buôn Ở Đồng Bằng Bắc Bộ Thế Kỷ XVIII-XIX
  • NXB Xã Hội 1993
  • Nguyễn Quang Ngọc
  • 298 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242755
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 16, 2021

Share This Page