Về Những Điểm Mới Của Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt học tập các văn kiện Đại hội XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) của PGS.TS Phạm Văn Linh và TS Nguyễn Tiến Hoàng.
  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991) được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng thông qua đến nay đã được 20 năm.
  Qua tổng kết lý luận và thực tiễn 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, chúng ta thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của cương lĩnh năm 1991, đồng thời cũng thấy những vấn đề cần nghiên cứu bổ sung và phát triển cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011) do Đại hội XI thông qua là bước phát triển mới về lý luận và thực tiễn so với Cương lĩnh năm 1991.
  • Về Những Điểm Mới Của Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2011
  • Phạm Văn Linh
  • 169 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1367
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2017

Share This Page