Về Phát Triển Toàn Diện Con Người (NXB Chính Trị 2001) - Phạm Minh Hạc, 287 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by nhandang123, Jun 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-4_17-10-48.png
  Nội dung: Đối với sự phát triển và hưng thịnh của mỗi quốc gia, yếu tố con người luôn giữ vai trò quyết định. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng đến nguồn lực con người, nhất là vai trò của giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo con người có đạo đức, tri thức, kỹ năng... được coi là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn lần thứ IX đã nhấn mạnh: “Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xem đây là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
  Để giúp bạn đọc có điều kiện tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Giáo sư, Viện sĩ Phạm Ngọc Hạc làm chủ biên. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước thộc chương trình KHXH-04 của tập thể các giáo sư, phó giáo sư thuộc viện nghiên cứu giáo dục. Dựa trên những kết quả nghiên cứu thực nghiệm, cuốn sách đi sâu phân tích cơ sở khoa hcoj của chiến lược phát triển toàn diện con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nêu lên một số định hường chiến lược và một số giải pháp lớn nhằm xây dựng phát triển con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất,v.v... Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà hoạch định chiến lược, các nhà khoa học và quản lý công tác giáo dục và đào tạo cúng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
  • Về Phát Triển Toàn Diện Con Người
  • NXB Chính Trị 2001
  • Phạm Minh Hạc
  • 287 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/41802
  https://drive.google.com/file/d/13Ikm9tU2ljdDo57nWIbXsl4bdlPzSsrk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 31, 2023

Share This Page