Về Phương Pháp Nghiên Cứu Biên Soạn Và Giảng Dạy Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Triệu Quang Tiến

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-12_15-24-37.png
  Phương pháp luận khoa học lịch sử Đảng gồm lý luận nhận thức và những phương pháp cụ thê về nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy Lịch sử Đảng. Nội dung nghiên cứu về phương pháp luận Lịch sử Đảng gồm nhiều vấn đề cần được nghiên cứu một cách có hệ thống, lâu đài của các nhà nghiên cứu, giảng dạy. Nghiên cứu phương pháp luận khoa học Lịch sử Đảng là nhu câu bức thiết từ sự phát triển của ngành khoa học lịch sử Đảng và là trách nhiệm chính trị của những người làm công tác lịch sử Đảng nhằm phục vụ ngày càng có hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
  • Về Phương Pháp Nghiên Cứu Biên Soạn Và Giảng Dạy Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2008
  • Triệu Quang Tiến
  • 359 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3996
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 12, 2021

Share This Page