Vệ Sanh Cẫn Yếu (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Trương Minh Ý, 66 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 12, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-12_16-26-36.png
  Phàm con người sanh trong thời đợi cạnh tranh sanh tổn nầy, đều cần yêu nhất là chước vệ sanh. Vậy cần có cách tiếp-dưởng cho khéo, mới có thể giữ đặng sự sức khoẻ. Mà muốn giữ cho trọn theo chước vệ-sanh, cho đặng sức khoẻ, thì cần phải có sách chi chỉ về vệ-sanh. Vì sự cẩn-ích chung, nên ông Trương-minh-Y tự Bách - Lương là một tay nho-y đương thời mới viết quyền " Vệ-sanh Cẫn-yếu " nầy. Trong sách tóm đủ các món yêu dụng về đạo vệ - sanh, mỗi môi tả ra rảnh rẻ, để mắt vào thì đã am hiểu.
  • Vệ Sanh Cẫn Yếu
  • NXB Nguyễn Văn Việt 1928
  • Trương Minh Ý
  • 66 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/F84F0322860E5A0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page