Về Tác Động Của Phân Cấp Quản Lý Đến Địa Pháp Lý Của Chính Quyền Địa Phương Trong Đổi Mới Tổ Chức

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Aug 14, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phân cấp quản lý là một yêu cầu quan trọng khách quan nhằm đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước, của yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu phân cấp quản lý là một trong những vấn đề cấp thiết trong quá trình đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Đảng ta đã chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI. Cuốn sách Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước đã phân tích, làm rõ những nội dung về phân cấp như: phân cấp quản lý là một quá trình phức tạp vừa có tác động tích cực đến quá trình hoạch định chính sách về quản lý, vừa chứa đựng những mâu thuẫn, phản ánh tâm lý cục bộ, khả năng phân tán, tính vô chính phủ, nhưng tác động tích cực vượt trội của nó với sự phát triển về mọi mặt của quốc gia vẫn là chủ yếu; chỉ khi được hoạch định đúng và tổ chức thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả thì phân cấp quản lý mới có thể thúc đẩy sự phát triển; phân cấp một cách vội vàng, thiếu nghiên cứu, cân nhắc thì có thể gây tác động tiêu cực đến sự phát triển đất nước...
  • Về Tác Động Của Phân Cấp Quản Lý Đến Địa Pháp Lý Của Chính Quyền Địa Phương Trong Đổi Mới Tổ Chức Hoạt Động Bộ Máy Nhà Nước
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Trần Thị Diệu Oanh
  • Số trang: 272
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76984
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/ve-tac-61890.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 18, 2021

Share This Page