Về Thi Hành Pháp Lệnh Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã, Phường, Thị Trấn Năm 2007 - Nguyễn Văn Hiển, 412 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Sep 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW vê' xây dựng và hoàn thiện Quy chế dân chủ ở cơ sỏ, đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng. Để cụ thể hóa Chỉ thị số 30/CT-TW, Chính phủ, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11-5-1998 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ỏ xã, phường, thị trấn (Nghị định này được sửa đổi bởi Nghị định sô' 79/2003/NĐ-CP ngày 07-7-2003); đặc biệt Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI ban hành ngày 20-4-2007. Những văn bản quy phạm pháp luật này đã là những cơ sở pháp lý giúp cho các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong quá trình thực thi dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
  • Về Thi Hành Pháp Lệnh Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã Phường Thị Trấn Năm 2007
  • NXB Chính Trị 2014
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
  • Số trang: 412
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-chu-o-xa-phuong-thi-tran-nam-2007-61077.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 16, 2019

Share This Page