Về Vấn Đề Xác Định Thành Phần Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Miền Bắc Việt Nam - Viện Dân Tộc, 542 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by xenangviet, Jan 15, 2016.

 1. xenangviet

  xenangviet New Member

  upload_2023-10-11_19-49-28.png
  Xác định thành phần dân tộc là một trong những công tác quan trọnq của dân tộc học ở nước ta cũng như ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa anh em. Mục tiêu cụ thể là xác định ở miền Bắc nước ta hiện nay có bao nhiêu dân tộc thiểu số để trên cơ sở đó thực hiện tốt đường lối, các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là công tác khoa học phức tạp có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về các dân tộc, nhận thức đúng đắn về các quan niệm khoa học (như thế nào là một dân tộc, tiêu chuẩn và phương pháp xác định thành phần dân tộc, các quá trình tộc người...), nắm được những quan điềm cơ bản của đường lối chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi, sự kết hợp hợp kỷ giữa cônq tác khoa học và công tác chính trị tư tưởng trong quần chúng. Với tầm quan trọng như vậy, công tác này đã được tiến hành từ năm 1960 đến những năm 1968 —1973 đã trở thành công tác trunq tâm của Viện Dân Tộc học.
  • Về Vấn Đề Xác Định Thành Phần Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Miền Bắc Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1975
  • Viện Dân Tộc
  • 541 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1bxtL_PSIEHnV7QBYj3ElqsxhCma4PeJB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 11, 2023

Share This Page